CZYSZCZENIE I SERWIS


 

CZYSZCZENIE I SERWIS

 

Czyszczenie
Do czyszczenie obudowy używać tylko lekko wilgotnej ściereczki.

Zbyt dużo wilgoci może przeniknąć do pojemników z proszkiem i spowodować powstanie lepkiej masy. Takie wypadki nie są uznawane na gwarancji.

Pod żadnym pozorem nie można stosować kwasów lub innych silnych detergentów do czyszczenia SANDMAN™ Futura.

Skupienie strumienia tlenku glinu w tym przypadku będzie znacznie zmniejszone, można to poprawić jedynie przez zastąpienie dyszy nową. Wymiana powinna być przeprowadzana co dwa lata.

Ważne! Podczas rozpoczynania dziennej pracy należy zwrócić uwagę na :

 • Czy są jakieś nietypowe dźwięki podczas uruchamiania?
 • Czy zasilanie urządzenia ciśnieniem zajmuje dużo czasu?
 • Czy manometr wskazuje 0 Hpa?
 • Czy dysze są zamontowane poprawnie i czy końcówki dysz nie są uszkodzone?
 • Czy nie występują jakiekolwiek uszkodzenia na rękawach?
 • Czy dostateczna ilość proszku abrazyjnego znajduje się w pojemniku.

SANDMAN™ Futura musi być podłączony do czystego, suchego i przefiltrowanego powietrza z kompresora, w związku z tym powietrze powinno być dostarczane z zewnętrznego systemu do urządzenia poprzez filtry do sterownika nożnego. Jeśli jest za dużo wilgoci i zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu, regulator może zostać zablokowany lub proszek może się zlepić i zablokować dysze.

Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się ze swoim autoryzowanym inżynierem serwisu.


Serwis
Co 12 miesięcy powinien zostać przeprowadzony serwis urządzenia SANDMAN™ Futura przez autoryzowanego do przeprowadzania przeglądów danego produktów technika.

Podczas przeglądu następujące elementy muszą być sprawdzone i w razie konieczności wymienione:

 • Dysza / końcówki dyszy
 • Rękojeści unitu oraz przewody unitu
 • Sprawdzenie systemu w celu wykrycia ewentualnych przecieków
 • Bezstopniowej regulacji kontrolnego pedału nożnego
 • Kontrola ciśnieniowego zawór bezpieczeństwa

SANDMAN™ Futura został tak skonstruowany, że nie posiada części mechanicznych. Nasze dysze zużywają się tylko ze względu na odziaływanie proszku podczas przepływu i powinny być wymieniane ok. co 2 lata.

Kubki na proszek są jednorazowego użytku i powinny zostać wymienione kiedy zostaną puste.

 

BENEFITS

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem urządzenia należy wysterylizować dysze robocze w autoklawie. The hand pieces should be autoclaved or spirit disinfected daily between each use.

– Czytaj więcej

 

DOSTAWA I INSTALACJA

Zewnętrzne opakowanie należy usunąć i delikatnie wyciągnąć wyposażenie z pudełka, nie stosować żadnych przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie.

– Czytaj więcej

 

CZYSZCZENIE I SERWIS

Do czyszczenie obudowy używać tylko lekko wilgotnej ściereczki. Zbyt dużo wilgoci może przeniknąć do pojemników z proszkiem i spowodować powstanie lepkiej masy.

– Czytaj więcej

 

BEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzić czy przełącznik wyboru proszku na przednim panelu został prawidłowo ustawiony. Doradzamy odbiorcą aby zarówno pacjent jak i użytkownik/asystent używali okularów ochronnych podczas pracy urządzenia.

– Czytaj więcej