Instrukcja użytkownika


 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Przed użyciem urządzenia należy wysterylizować dysze robocze w autoklawie.

Dysze powinny być sterylizowane w autoklawie lub spirytusie codziennie przed każdym użyciem. Ma to zapewnić dezynfekcje urządzenia. Użyj konwencjonalnej metody autoklawu (121º przez 25 min.).

Ssak
Standardowe urządzenie ssące zamontowane w klinice wyposażone w 16 mm lub 11 mm kaniule jest wystarczające do usuwania pozostałości proszku Futura z jamy ustnej pacjenta. Kierunek urządzenia ssącego jest pod kątem przeciwnym do podawanego proszku. Jest możliwość połączenia ssaka z mniej wydajnym aby używać obu kaniul. Ssak zawsze musi pracować optymalnie.

Końcówki dysz
W celu zapewnienia jak najlepszej precyzji bardzo ważne jest aby końcówka dyszy była sprawna i nieuszkodzona. Dzięki temu jest możliwość. Możliwe jest także przeprowadzanie zabiegu w momencie kontaktu końcówki dyszy z zębem. Podczas niewłaściwego stosowania lub po długim czasie użytkowania, końcówka dyszy może się zużyć.

Dokładność abrazji proszkiem Futura zostanie wielce obniżona. Wymiana powinna następować co 2 lata.

Dysze
Dysze mogą być sterylizowane w autoklawie oraz są dostępne w 4 wersjach. Kąt gięcia dyszy jest uzależniony od tego, gdzie w jamie ustnej będzie wykonywany zabieg.

Przed zamontowaniem wysterylizowanej dyszy zaleca się by została przedmuchana powietrzem z kompresora w kierunku przeciwnym do normalnego stosowania. Ten zabieg upewnia, że wilgoć pozostała po procesie sterylizacji nie wejdzie w kontakt z proszkiem abrazyjnym i spowoduje zatkania dyszy.

W przypadku zatkania dyszy najprostszym sposobem jej przetkania zaleca się zastosowanie załączonej igły SANDMAN™ Futura.

Uzupełnianie proszku
Pojemniki z proszkiem są pojedynczego użycia i zawierają 40 gram specjalnie wyprodukowanego proszku abrazyjnego.

Puste opakowania z łatwością wymienia się na nowe, jedynie oryginalne opakowania pojedynczego użycia mogą być stosowane do SANDMAN Futura, zapewniając optymalną jakość abrazji.

Sterownik nożny z płynną regulacja przepływu
Abrazja jest zależna od ciśnienia powietrza. Regulacja ciśnienia sterowana jest przez wciskanie pedału nożnego – zwiększając ciśnienie powietrza – gdy pedał jest uwolniony ciśnienie ponownie opada. Jeśli pedał jest całkowicie wolny ciśnienie opadnie całkowicie. Należy wziąć pod uwagę iż w momencie uwolnienia pedału powietrze nie opadnie natychmiast. Proszek Futura będzie ciągle wydmuchiwany przez kolejne ok 2,5 sek. Dysza musi pozostawać w jamie ustnej pacjenta do czasu gdy strumień całkowicie się wyłączy. Szybsza praca stomatologa wymaga większego ciśnienia. Redukcja ciśnienia prowadzi do delikatniejszego, bardziej uważnego leczenia. Poprawne dostosowanie ciśnienia pracy uzyskuje się redukując ciśnienie poniżej pożądanego poziomu a następnie zwiększanie ciśnienia do momentu aż odpowiedni poziom zostanie osiągnięty.

Podłączenie do bezstopniowego nożnego pedału kontrolnego jest bezpiecznikiem który automatycznie uwalnia ciśnienie powyżej 5000 hPa ± 10%.

 

BENEFITS

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem urządzenia należy wysterylizować dysze robocze w autoklawie. The hand pieces should be autoclaved or spirit disinfected daily between each use.

– Czytaj więcej

 

DOSTAWA I INSTALACJA

Zewnętrzne opakowanie należy usunąć i delikatnie wyciągnąć wyposażenie z pudełka, nie stosować żadnych przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie.

– Czytaj więcej

 

CZYSZCZENIE I SERWIS

Do czyszczenie obudowy używać tylko lekko wilgotnej ściereczki. Zbyt dużo wilgoci może przeniknąć do pojemników z proszkiem i spowodować powstanie lepkiej masy.

– Czytaj więcej

 

BEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzić czy przełącznik wyboru proszku na przednim panelu został prawidłowo ustawiony. Doradzamy odbiorcą aby zarówno pacjent jak i użytkownik/asystent używali okularów ochronnych podczas pracy urządzenia.

– Czytaj więcej